Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej pod budowę garażu na ul. Kolejowej w Baborowie 

  BURMISTRZ GMINY BABORÓW

   
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej pod garaż nr 632/40  o pow. 0,0029m2 położonej w Baborowie przy ul. Kolejowej zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2  

Cena nieruchomości : 3.710,00zł

Wadium wynosi:  380,00 zł.

Nieruchomość  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa   uchwalonym przez Radę Miejską    w Baborowie Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. teren na którym zlokalizowana  jest nieruchomość  nr 632/40 oznaczony jest symbolem  4-MWI i stanowi obszary zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej.

Dopuszcza się : usługi handlu, gastronomii, infrastruktury technicznej, garaże (zakres obiektów tymczasowych) Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej  nieruchomości odbędzie się 5 marca 2013 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie (I pietro-pokój nr 18)

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą  wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz.  14:00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie 05886600062001000020170004.Termin wpłacania wadium upływa z dniem 27 lutego  2013r. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

  
                                                                                                                                                                                    Burmistrz Gminy

                                                                                                                                                 Elżbieta  Kielska

                                                                                            

 

 

                                                                                               

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2013-02-05

 

 

 

 

Wersja XML