Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulacje prawne

UCHWAŁA NR XVI/192/20 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2021 roku

UCHWAŁA NR XI/128/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2020 roku


Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań  (wersje edytowalne do pobrania ze strony Komitetu ds Pożytku Publicznego)


 

Wersja XML