Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki i opłaty lokalne na 2012 rok

Uchwały dotyczące stawek podatkowych obowiązujące w 2012 roku:

Stawka podatku rolnego na 2012 rok:

Stawka podatku leśnego na 2012 rok wynosi 41,0696zł.

Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych zostały określone uchwałą nr XVIII-193/12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i   informacji podatkowych.

Osoby prawne składają:

 

Osoby fizyczne składają:

- ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI),,

- ZAŁĄCZNIK - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM),,

- ZAŁĄCZNIK – DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM),

 

Wzory formularzy deklaracji na podatek od środków transportowych składanych przez osoby fizyczne i prawne:


 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Magdalena Stankowicz
Data wytworzenia: 2011-12-27

 

 

 

PDFZL-1B.pdf

PDFZL-1A.pdf

PDFZR-1B.pdf

PDFZR-1A.pdf

PDFZN-1-A.pdf

PDFZN-1B.pdf

PDFZL-1A.pdf

PDFZL-1B.pdf

PDFZR-1B.pdf

PDFZR-1A.pdf

PDFIL-1.pdf

PDFIR-1.pdf

PDFIN-1.pdf

PDFDL-1.pdf

PDFDR-1.pdf

PDFDN-1.pdf

PDFURM- 143-11.pdf

PDFU-RM-138-11.pdf

PDFDT-1 - od 2019 roku.pdf

DOCdeklaracja na podatek leśny.doc

DOCdeklaracja na podatek od nieruchomości.doc

DOCdeklaracja na podatek rolny.doc

Wersja XML